อนุทิน 119392 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

  ติดต่อ

ึ7 มค. วันนี้ นำคนพิการปากพะยูนไปร่วมงาน วันคนพิการที่ จังหวัด ปีนี้เริ่มจัดในโรงแรม ได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่จาก นายก อบจ.พัทลุง นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร 

  เขียน:  

ความเห็น (1)

คน  คนนี้  คนทำงาน ตัวจริง เสียงจริง