อนุทิน 11939 - อ.อาลัม

  • ช่วงเช้าประชุมกับสำนักประกันฯ
  • บ่ายตั้งใจจะเขียนรายงานการประชุม กก.บริหารเมื่อวาน แต่..ก็ได้แต่คิด เพราะมีหลายอย่างเข้ามา ทุกทีซินา...
  • 17.45 น.ได้รับข่าวดีจาก กทมฯ อัลหัมดุลิลละฮฺ (แจ้งรุสดี ยะผาด้วย)
เขียน 17 Jun 2008 @ 19:23 ()


ความเห็น (0)