อนุทิน 119306 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๗๑๐ |

"ทุกวินาที"

ข้อสอบอัตนัยห้องสุดท้ายที่เล่าให้ฟังทิ้งไว้
ใช้เวลาตั้งแต่ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เร่งตรวจอย่างที่สุด

ตรวจ
ให้คะแนน
รวมคะแนน
กรอกลง Excel
Print Out

ขึ้นห้องสอน ๑๖.๑๐ น.
สายไปนิด
แต่ทันเวลาประกาศคะแนนให้เด็ก ๆ ได้ฟังพอดี
ผ่านครึ่ง เกือบผ่านครึ่ง
ผ่านวันเวลาที่ตื้นเต้นกันไป

ลงมาแล้ว
ก็เอาคะแนนไป Update บนเว็บไซต์อีกที

ระหว่างการตรวจข้อสอบไป
ก็นั่งมองเข็มสั้น เข็มยาว ของนาฬิกาอยู่ตลอดเวลา
วางแผนในใจ เร่งตรวจให้ทัน
ในที่สุดแล้วก็ทำสำเร็จ
เรียกว่า พอดีของพอดี เลย

เป็นแบบนี้บ่อย ๆ ท่าจะไ่ม่ดี
ความเครียดจะถามหาเอา

แต่รู้อย่างหนึ่งว่า
นี่แหละ เราใช้ "ทุกวินาที" ให้มีค่าที่สุด

เขียน 04 Jan 2013 @ 17:32 ()


ความเห็น (0)