อนุทิน 118909 - ยูมิ

  ติดต่อ

วันนี้ได้ติดต่อขอข้อมูลการเดินทางล่องขึ้นไปชมวิถีวัฒนธรรมในท้องถิ่นทางภาคอีสาน

มีเป้าหมายเข้าไปพักค้างแรมที่อาณาจักรสรีโคตรบูรณ์ในอดีต  นั้นคือในเขตจังหวัดนครพนม  ที่บ้านเกิดกาย  และที่วัดพระธาตุพนมเป็นจุดสำคัญยิ่ง  โดยจะนำมวลนิสิต ป. โท  ม. มจร.  วข. นครศรีธรรมราช  ประมาณ  40  รูป / คน ไปในครั้งนี้ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)