อนุทิน 118830 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

19-20 มกราคม พ.ศ.2556 เปิดฝึกอบรมเรื่อง มะนาวและมะกรูด

16      กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เปิดฝึกอบรมเรื่อง มะละกอ

23      มีนาคม     พ.ศ.2556 เปิดฝึกอบรมเรื่อง  ฝรั่ง


เขียน 24 Dec 2012 @ 14:32 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยครับ