อนุทิน 118779 - อ.นุ

อ.นุ

มอ.ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่..พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ

กำหนดการ
--------------------------

เวลา 13.30 น. - คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ
พระอุโบสถ วัดทองนพคุณ
และบริเวณพิธี

เวลา 13.45 น. - ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานใน พิธีเข้าสู่บริเวณพิธี

เวลา 14.00 น. - พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เดินทางเข้ามาถึงพระอุโบสถ

- ประธานในพิธีไปที่โต๊ะหมู่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถวายเครื่องสักการะแด่พระปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวสดุดีพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

- ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
ถวายครุยวิทยฐานะ

- ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ถวายสูจิบัตรปริญญาบัตร

- พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล กล่าวสัมโมทนียกถา

- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

- ผู้บริหารประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

- ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย

เวลา 15.00 น. - เสร็จพิธี

----------------------------------------------------------

สาธุ...ครับ


เขียน 23 Dec 2012 @ 07:00 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สาธุ อนุโมทนาค่ะ