อนุทิน 118567 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๖๒๖ |

"ต้นกล้าแห่งความดี"

การที่ใครคนหนึ่งจะสร้างความดีได้
สิ่งที่ต้องมีเพื่อเป็นแรงผลักก็คือ

"ความกล้าหาญ"

เพราะหากต้องการทำดี แต่ไม่มีความกล้า
ความดีนั้นย่อมเปรียบเสมือนควันที่ลอยล่อง
จนไม่อาจจับต้องได้
แต่หากความดีได้ถูกแสดงออกมา
เป็นการกระทำ
ความดีนั้นจึงจะปรากฎเป็นตัวตน
ให้ผู้คนสัมผัสได้จริง

(ท่านชุติปัญโญ จากหนังสือ ต้นกล้าแห่งความดี)

เขียน 19 Dec 2012 @ 00:03 ()


ความเห็น (0)