อนุทิน 118565 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุิทิน ... ๓๖๒๕ |

"ไม่แลกเปลี่ยน ไม่เรียนรู้"

การเขียนบันทึกที่ไม่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ

* การเขียน เขียน แล้วก็เขียน

* การเขียน เขียน แล้วไม่ตอบ

* การเขียน เขียน แล้วไ่ม่สนใจใคร

* การเีขียน เขียน ทิ้งไว้แล้วหายไป

* การเขียน เขียน เพื่อเก็บไว้อ่านคนเดียว (จริงเหรอ)

แล้วเครือข่ายการเรียนรู้ก็ย่อมเกิดขึ้นโดยไม่สมบูรณ์

การแ้ก้ไขปัญหาที่ง่ายดาย คือ การค่อย ๆ เขียน ค่อย ๆ ตอบอย่างตั้งใจ ;)...

เขียน 18 Dec 2012 @ 22:34 () แก้ไข 18 Dec 2012 @ 22:48, ()


ความเห็น (0)