อนุทิน 117871 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

มีการศึกษาทดลองเปรียบเทียบในผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป 201 คนพบว่าการกินโปตัสเซียมซิเตรต (พร้อมกับแคลเซียมและวิตะมินดี) เพิ่มมวลกระดูกได้เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินโปตัสเซียมซิเตรต  เขาตั้งสมมุติฐานว่าเพราะโปตัสเซียมซิเตรตไปช่วยลดความเป็นกรดที่เกิดจากการกินโปรตีน ซึ่งจะไปมีผลในการละลายแคลเซี่ยมออกมาจากกระดูก อ่านรายงานได้จาก J Clin Endocrinol Metab 2012  ค่ะ 

เขียน 01 Dec 2012 @ 17:00 ()


ความเห็น (0)