อนุทิน 117871 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

มีการศึกษาทดลองเปรียบเทียบในผู้หญิงอายุ 65 ปีขึ้นไป 201 คนพบว่าการกินโปตัสเซียมซิเตรต (พร้อมกับแคลเซียมและวิตะมินดี) เพิ่มมวลกระดูกได้เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินโปตัสเซียมซิเตรต  เขาตั้งสมมุติฐานว่าเพราะโปตัสเซียมซิเตรตไปช่วยลดความเป็นกรดที่เกิดจากการกินโปรตีน ซึ่งจะไปมีผลในการละลายแคลเซี่ยมออกมาจากกระดูก อ่านรายงานได้จาก J Clin Endocrinol Metab 2012  ค่ะ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)