อนุทิน #117845

| อนุทิน ... ๓๕๔๘ |

"จดหมายจากมหาวิทยาลัย"

วันนี้เลือกใช้งาน "จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน"
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของ "คุณแผ่นดิน" มาทดลองใช้
กับลูกศิษย์วิชาเอกเป็นครั้งแรก
ในกระบวนการสอนเรื่อง "ความกตัญญู"

ซองจดหมาย
แสตมป์ ๓ บาท
กระดาษเขียนจดหมาย ๒ แผ่น

ให้เวลาเขียน ๔ วัน
ไม่ต้องผนึกซอง

อยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่า จะส่งไปจริง ๆ หรือไม่
และคิดจะให้รางวัลสำหรับจดหมายที่ประทับใจ พร้อมคะแนน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)