อนุทิน #117383

ถ้าโลกอนุญาตให้ผมอยู่ต่อ....

ผมบอกตัวเองเสมอว่าอดีตนั้นผ่านมาแล้ว...

จะดีหรือร้าย...มีค่าหรือด้อยค่า...นับเป็นบทเรียน...

วันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึง...

หรืออย่างดีที่สุดอาจไม่มีชีวิตถึงวันนั้น...

แต่ถ้าโลกอนุญาตให้ผมอยู่ต่อ...

วันนี้ผมขอให้มีโอกาสได้ทำความดีบ้าง

แม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

โปรดอยู่ต่อครับ ;)...