อนุทิน 117350 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๕๑๑ |

"ความเพียร"

เวลาที่เราปลูกต้นไม้ เราต้องคอยประคบประหงมพรวนดิน รดน้ำ ทุก ๆ วัน กว่าต้นไม้จะโต ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นใจ ฉันใด การสอนคนให้พัฒนาทั้งจิตใจ การกระทำ และความรู้ ต้องคอยพร่ำสอน กล่อมเกลา ไปจนกว่าพวกเขาจะสามารถเติบโตขึ้น สามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในอนาคต

ไม่มีสิ่งใดได้มาฟรี ๆ ทุกสิ่งย่อมต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเสมอ เพียงแค่เราอาจจะมองข้ามหรือมองไม่เห็น

การเรียนรู้ทุกอย่างย่อมต้องใช้เวลาทั้งสิ้น ไม่มีใครจะเรียนรู้ทั้งหมดได้ในวันนี้วันเดียว ทุกอย่างต้องย่อมต้องใช้ความเพียรพยายามทั้งนั้น

เขียน 22 Nov 2012 @ 18:18 () แก้ไข 22 Nov 2012 @ 18:19, ()


ความเห็น (0)