อนุทิน #117027

สิทธิในสัญชาติมาจากกม.ของรัฐที่มีผลตอนเกิด เม่ื่อเงียโจเกิดในพ.ศ.2515 จึงตกอยู่ภายใต้ พรบ.สัญชาติ2508 ฉบับดั้งเดิม ยังไม่ตกอยู่ภายใต้ปว.337

เขียน:

ความเห็น (0)