อนุทิน 117027 - Archanwell

  ติดต่อ

สิทธิในสัญชาติมาจากกม.ของรัฐที่มีผลตอนเกิด เม่ื่อเงียโจเกิดในพ.ศ.2515 จึงตกอยู่ภายใต้ พรบ.สัญชาติ2508 ฉบับดั้งเดิม ยังไม่ตกอยู่ภายใต้ปว.337

  เขียน:  

ความเห็น (0)