• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

อนุทิน #116618

บทความวิจัย ประกอบด้วย

 • บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา) ชี้ให้เห็นที่มาของคำถามวิจัย
 • แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องมี
 • ข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัย
 • วิเคราะห์และอภิปรายผล
 • สรุปและข้อเสนอแนะ
 • บรรณานุกรม ต้องมี ตามระบบการอ้างอิง
 • จำนวนหน้า ประมาณ ๗,๑๕-๒๕ sหน้า (แล้วแต่วารสาร)
 • เขียนโดยสำนวนสารคดี
 • มีบทคัดย่อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)