อนุทิน 116598 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

หากเขียนจากการย่อรายงานการวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว ให้เริ่มต้นดังนี้ ให้วิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มต้นจากบทนำหรือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก่อน

เขียน 07 Nov 2012 @ 10:19 ()


ความเห็น (0)