อนุทิน 116572 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๔๓๙ |

"ครูมืออาชีพ"
 

ทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาครูที่สมัคร "โครงการครูมืออาชีพ" ของ ศธ. (หรือ ครูพันธุ์ใหม่เดิม)ไปจับฉลากโรงเรียนที่กรุงเทพฯ ผลปรากฎว่า เด็กจับฉลากได้ประมาณ ๓๐ คน จากสมัครไป ๘๐ คน ... น่าภูมิใจหรือเปล่า ผมไม่ทราบ

แต่ทราบอย่างหนึ่งว่า เกรดวัดคุณค่าของนักศึกษาครูเหล่านี้ไม่ได้จริง เพราะหลายคนมีิวิธีการเรียนให้ได้ ๓.๐๐ ขึ้นไป โดยการเลือกครูผู้สอนที่ให้เกรดง่าย งานน้อย เด็กหลายคนมีจริตบางอย่างที่ทำให้ได้เกรดดี ซึ่งบางคนเรียกเป็น "เทคนิค" หรือ บางคนเรียกเป็น "ศิลปะ" นั่นแหละ

ที่บอกแบบนี้ เพราะไปดูรายชื่่อเด็กมาแล้ว

หากคุณเคยได้ยินว่า โรงเรียนระดับมัธยมฯ ปล่อยเกรด เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กศึกษาต่อได้ มหาวิทยาลัยนั้นก็มีเช่นกัน ... ได้แต่ทอดถอนหายใจ ทำอะไรไม่ได้ นอกจากทำหน้าที่ครูของตัวเองให้ดีที่สุด
เขียน 06 Nov 2012 @ 16:19 () แก้ไข 08 Nov 2012 @ 00:58, ()


ความเห็น (0)