อนุทิน 116552 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

ความทุกข์...เกิดที่จิต....

เป็นถ้อยคำเล็กๆ...แต่มีคุณค่าและให้ความหมายให้ตระหนัก...

ในการใช้ชีวิต...เป็นสิ่งที่เข้าใจ...แต่พยายามจะลบเลือน

ด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม...

ป้ายเล็กๆ...สวนหินผางาม...ติดบนต้นไม้....เพื่อจะลอดถ้ำหิน

สายๆ ของวันเสาร์ที่ 3 พ.ย.55  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สาตุ๊ สาตุ๊ สาตุ๊