อนุทิน 116053 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๔๐๐ |

"การออกกำลังกาย"

อากาศช่วงเช้า ณ วิทยาเขตใหม่ดีมาก

* เด็กเริ่มมีวินัยในการตื่นมากขึ้น

* เปลี่ยนชุดนอนเป็นชุดออกกำลังกาย (บางคนใช้ชุดนอน คือ ชุดกีฬา)

* ระยะเวลาการวิ่งเหยาะ ๆ ๓๐ นาที

* ประโยชน์ที่เด็กเห็นก่อน คือ การลดความอ้วนจากภาคเรียนแรก

* ทำเวรต่อ ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นมากขึ้น แต่รายละเอียดการทำความสะอาดและเครื่องมือทำความสะอาดน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขต่อไป

* รองเท้าฟองน้ำที่ใส่เข้าห้องน้ำหายไปจากบริเวณหน้าห้องน้ำ เป็นประเด็นที่หลงลืม จำเป็นต้องบันทึกเพื่อแก้ไข

* เริ่มชั่งน้ำหนัก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เป็นน้ำหนักตั้งต้น

* ควรมีบันทึกปัญหาของอาจารย์ประจำหอพักด้วย

เขียน 25 Oct 2012 @ 07:01 () แก้ไข 25 Oct 2012 @ 09:49, ()


ความเห็น (0)