อนุทิน 115402 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • Happy Brain ห้องเรียนรู้ชีวิตพอเพียง จากบันทึกพี่นงนาทค่ะ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504901
  • "การเรียนรู้ ไม่ได้จบที่สถานศึกษาเท่านั้น....สังคมรอบด้าน..เหตุการณ์ผันแปร..วิถีปฏิบัติจริง..คือห้องเรียนรู้ชีวิต ที่ต้องปรับสู่ความพอเพียงอย่างเป็นสุขและยั่งยืน.."
  • ห้องเรียนในนิยามความหมายที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยแตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่ทุกอย่างที่เรียนรู้นั้นได้หล่อหลอม ฟูมฟัก ปลูกฝังวัฒนธรรม วิถีคิด และการกลายมาเป็น...เราในวันนี้
  • ห้องเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่พอเพียง
  •                                                 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
เขียน 12 Oct 2012 @ 11:15 () แก้ไข 12 Oct 2012 @ 14:20, ()


ความเห็น (1)

ตามมาขอบคุณที่ช่วยต่อยอดเรื่องเล่านี้ค่ะ..