อนุทิน 115293 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๕๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีบัญชาให้มีการประชุมพระอุปัชฌาย์ขึ้น เวลา ๐๘.๓๐ น.ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ และ
 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๕๕ ให้มีการประชุมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล-ประจำอำเภอ-ประจำจังหวัด
 เมื่อมีตำแหน่ง ย่อมมีภาระ จะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับภาระนั้น ๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เป็นภาระธุระในพระศาสนา เมื่อมีมากก็หนัก เมื่อมีน้อยก็เบา บางครั้ง บางเวลา บางโอกาส งานก็กระจุก ไม่ได้กระจาย งานทั้งหลายจึงดูเหมือนหนัก หากยึดก็หนัก หากวางลงก็เบา....
  เขียน:  

ความเห็น (0)