อนุทิน 114848 - นาย เอกราช แก้วเขียว

การจะเปลี่ยนแปลงอะไรภายนอก หากตัวเราไม่ใช่ส่วนสำคัญหรือส่วนหลักในการเปลี่ยนแปลงก็ยากจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกมากเหลือเกินที่เกินกำลังของเรา แต่สิ่งที่เราพอทำได้ คือการปรับเปลี่ยนภายในตนเอง ปรับความคิด วิธีคิด และพฤติกรรม และความรู้สึกของตนให้อยู่ที่ปัจจุบัน ให้อยู่กับสภาพความเป็นจริง เราจะค่อย ๆ คลี่คลายมันไปได้ เพราะปัญหาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวร หรือหลายครั้งปัญหาก็นำสิ่งดี ๆ ในชีวิตมาสู่ตัวเราได้เช่นกัน เรียกว่า พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เช่นนั้น เพราะหากไม่เกิดวิกฤตเราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ยังอยู่กับสภาพเดิม ๆ

เขียน 02 Oct 2012 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)