อนุทิน 114570 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๒๗๘ |

"มิตรภาพ"


หาก "มิตรภาพ" เริ่มต้นจาก "การโกหกหลอกลวง"
นั่นแสดงว่า "การโกหกหลอกลวง" ไม่ใช่เพื่อ "มิตรภาพ"
แต่เป็นเพื่อ "ผลประโยชน์" ที่จะตกอยู่กับคนโกหกหลอกลวง
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ..."


ป่าสะลวง-ขี้เหล็ก, เชียงใหม่

๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

เขียน 27 Sep 2012 @ 15:13 () แก้ไข 27 Sep 2012 @ 15:12, ()


ความเห็น (0)