อนุทิน 114515 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๒๗๐ |

"ศิลาหนี"

น้องที่อยู่แม่ฮ่องสอนโทรมาปรึกษาเรื่องการเมืองที่ทำงาน ในฐานะเป็น "ศิลาหนี" จึงให้คำปรึกษาไปในทิศทางที่เลือก "ความดี" และ "ความถูกต้อง" ใครจะเป็นได้ผลกระทบจากความดีที่เราทำ แสดงว่า เขามีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจกับเราเท่าไหร่ ปล่อยผ่านและไม่ต้องแยแสต่อคน ๆ นั้น

เขียน 26 Sep 2012 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)