อนุทิน 114437 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ไม่นิยมชมชอบในกระบวนการใช้ความคิดที่เป็นระบบในการไล่เรียงจากปัจจัยเหตุไปหาผลหรือจากผลไปหาปัจจัยเหตุ แต่จะนิยมชมชอบในการหยิบเอาผล (สำเร็จรูป) ไปใช้ในการยืนยันหรือนำไปปฏิบัติ หากว่าผลของสิ่งนั้นเข้ากันได้กับความชอบ (ถูกใจ) ของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงที่มาและที่ไป กลับกลายเป็นว่าใช้มาตรวัดทางความชอบไม่ชอบมาเกณฑ์ตัดสินแทนการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลตามความเป็นจริง...หรือว่านี่เป็น

 

“กับดัก...(ความมักง่าย)...ทางความคิด”

************************************************************************************************

Windom begins in wonder “ปัญญาเริ่มต้นจากความสงสัยใคร่รู้”

โสกราตีส (Socrates : ๔๗๐ – ๓๙๙ ก่อน ค.ศ.)

นักปราชญ์ชาวกรีก         

เขียน 24 Sep 2012 @ 14:43 () แก้ไข 25 Sep 2012 @ 06:13, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บทความนี้ชอบมากค่ะ

อรุณสวัสดิ์รับข้อคิดดีๆนี้ค่ะ..ทุกอย่างเกิดจากเหตุและปัจจัย..ใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นแจ้งในธรรมความเป็นจริง..ตามพุทธวิถีแห่งอริยสัจสี่..