อนุทิน 113690 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

วันที่ ๑๕ กันยายน ๕๕ เข้าร่วมอบรมสื่อท้องถิ่น ณ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดโดยหนังสือพิมพ์พะเยารัฐ

เขียน 10 Sep 2012 @ 10:24 () แก้ไข 13 Dec 2012 @ 16:33, ()


ความเห็น (0)