อนุทิน 113407 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

การฝึกเด็กให้มีความคิดเรื่องจิตสำนึกส่วนรวมนั้น ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของสังคม ให้อุดมไปด้วยความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ เพราะ  สังคมทุกวันนี้กำลังแย่มีแต่คนเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ หากไม่เร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการผลิตจิตสำนึกส่วนรวมเข้าระบบ ก็อาจจะประสบปัญหาการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว

 

“การฝึกกระบวนการความคิดจิตสำนึกส่วนรวมนั้น ถือเป็นรากฐานในการส่งผ่านด้านความงดงามทางจิตใจ ไปสู่ผู้คนรอบข้างอย่างอิ่มเอมเปรมปรีดิ์ ปรารถนาดีให้มีแต่ความสุขความเจริญ เดินหน้าเข้าสู่ลู่ทางการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”


เขียน 05 Sep 2012 @ 21:05 () แก้ไข 06 Sep 2012 @ 09:59, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฝึกจิตสำนึกส่วนรวมนั้น ... ถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญ....ในการพัฒนาคุณภาพของสังคม...สังคมเริ่มที่... จิตสำนึก..ทั้งสร้างและปลุก ...นะคะ

เขียนเมื่อ 

เป็นความคิดที่สุดยอด