อนุทิน 113272 - อ.นุ

อ.นุ

อดีตกาลผ่านไป ไม่กลับหลัง.. อนาคตก็ยัง มาไม่ถึง.. ปัจจุบันสำคัญ ควรคำนึง.. ตรองให้ซ้ึง คุณงามความดี.. ตรองให้ซ้ึง คุณความดีมีหรือยัง..

น้อมสู่ใจ..คำสอนพระอาจารย์

เขียน 04 Sep 2012 @ 08:07 () แก้ไข 04 Sep 2012 @ 08:53, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคติเตือนใจ ใฝ่ความดี สั่งสมเพิ่มพูนเป็นอริยทรัพย์ของจิตที่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ