อนุทิน #113272

อดีตกาลผ่านไป ไม่กลับหลัง.. อนาคตก็ยัง มาไม่ถึง.. ปัจจุบันสำคัญ ควรคำนึง.. ตรองให้ซ้ึง คุณงามความดี.. ตรองให้ซ้ึง คุณความดีมีหรือยัง..

น้อมสู่ใจ..คำสอนพระอาจารย์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ขอบคุณคติเตือนใจ ใฝ่ความดี สั่งสมเพิ่มพูนเป็นอริยทรัพย์ของจิตที่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะ