อนุทิน 113250 - [ SD - SPT_SBT ]

[ SD - SPT_SBT ]

ความเชื่อคือหัวใจของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยหัวใจของตัวมนุษย์เองแต่มนุษย์ตัดสินใจด้วยความเชื่อ สิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดคือสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็น เราถูกสอนด้วยความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ จนไม่สามารถลบล้างได้ต่อให้มันไม่มีอยู่จริงเพราะความเชื่อคือที่พึ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อแต่เป็นศาสนาแห่งความจริง ความจริงที่จะรักษาความปกติสุขของโลก ศาสดาไม่ได้สร้างความเชื่อเพื่อให้เราเชื่อ แต่สร้างความจริงเพื่อให้เราเชื่อต่างหาก
ถ้ามีคนเปลี่ยนหลักคำสอนศาสนาพุทธจากความจริงให้เป็นความเชื่อได้ ทำให้คนนับถือความเชื่อมากกว่าความจริงที่ว่า ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสมอ เปลี่ยนเป็นทำบุญเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ทั้งๆที่จิตใจไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง มีแต่ให้ตัวเอง ให้เพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์ คนๆจะเป็นเทวดาในความคิดของมนุษย์ทันที เพราะความเชื่อคือสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่มีวันลบล้างได้มนุษย์มักฝากชีวิตไว้กับสิ่งนี้

เขียน 03 Sep 2012 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)