อนุทิน 113144 - ...ปริม ทัดบุปผา...

The most precious gift we can offer others is our presence. When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers - ของขวัญชิ้นสำคัญที่เราสามารถมอบให้คนอื่นคือการอยู่กับเขาด้วยความตั้งใจ เมื่อความมีสติโอบอุ้มผู้คนที่เรารัก พวกเขาจะเบ่งบานดังดอกไม้ 

~Thich Nhat Hanh


 

เขียน 02 Sep 2012 @ 09:46 () แก้ไข 10 Sep 2012 @ 23:16, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

...

"ผกากรอง" ดอกไม้ป่า
คนนำมาปลูกในเมือง
อันสีสันนั้นได้เรื่อง
งามเมลืองมลังพรรณราย

ความตั้งใจ คือ "ใส่ใจ"
โอบกอดไว้ จนสุดสาย
ทำให้สุดลมหายใจ
เคียงค่าไว้ ตราบกายจม

...

ขอบคุณบทร้อยกรองของผกากรองดอกนี้นะคะ ท่านอาจารย์ งดงามมากค่ะ เข้ากับรูปภาพได้ดีที่สุดค่ะ

สุข สงบ ฝันดีค่ะท่านอาจารย์

ขอบคุณดอกไม้กำลังใจจากกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ