อนุทิน 113063 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

 วันที่ ๓ กันยายน ๕๕ ไปสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย เพื่อไปฟังนโยบายในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่พะเยา ว่าควรจะเป็นอย่างไร? อุปสรรค์และแนวทางแก้ไข เทคนิค และมีการเสวนากลุ่มย่อย
  เขียน:  

ความเห็น (0)