อนุทิน 113063 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันที่ ๓ กันยายน ๕๕ ไปสัมมนาเทคนิคและแนวทางการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มจร.วังน้อย เพื่อไปฟังนโยบายในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่พะเยา ว่าควรจะเป็นอย่างไร? อุปสรรค์และแนวทางแก้ไข เทคนิค และมีการเสวนากลุ่มย่อย
เขียน 31 Aug 2012 @ 13:50 ()


ความเห็น (0)