อนุทิน 113020 - ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

  ติดต่อ

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่17กันยายน2555 เข้ารับการอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

  เขียน:  

ความเห็น (0)