อนุทิน 112893 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๑๒๖ |

"ผมเป็นกรรมกร"

บางคน บางที บางหน เรียก วิทยากรที่มาให้ความรู้ว่า "กระบวนกร" อัน "กระบวนกร" คือ ผู้ที่ทำให้ผู้รับการอบรมได้รับทักษะและความรู้ด้วยวิธีกระบวนการ "กระบวนกร" ต้องไม่ใช่เดินทางมาแค่ให้ความรู้เพียงระยะสั้น ๆ แต่ต้องวางเป้าหมายในระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้นั้นได้ถูกนำไปใช้และติดตัวเป็นทักษะแก่ผู้รับการอบรมได้นานและทนที่สุด

ผม ไม่ใช่ "กระบวนกร" แต่ผมเป็น "ครู" ที่วางกระบวนการเรียนการสอนในระยะยาวและต่อเนื่อง อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนักศึกษาของตนเองตลอดไป

หากจะเรียก "ครู" อย่างผมว่าเป็น "กรรมกร" ดูจะเป็นการได้รับเกียรติมากกว่า

เขียน 28 Aug 2012 @ 22:37 () แก้ไข 28 Aug 2012 @ 22:46, ()


ความเห็น (0)