อนุทิน 112600 - ลูกสายลม

                                เก็บตกจากคติธรรม


                วิทฺวตฺตวํ  จ  นฺฤปตฺวํ  จ  ไนว  ตุลฺยํ  กทาจน

                สฺวเทเศ  ปูชฺยเต  ราชา  วิทฺวานฺ  สรฺวตฺร  ปูชฺยเต.

 

               ไม่ว่ากาลไหนๆ ความเป็นผู้มีวิชาความรู้  กับการเป็นพระราชาย่อมจะไม่เสมอเหมือนกัน  พระราชาย่อมได้รับการยกย่องนับถือเฉพาะในประเทศของตน  แต่ผู้มีวิชาความรู้ย่อมได้รับการยอย่องนับถือในที่ทั่วไป.

 

                  หลิทฺทราคํ  กปิจิตฺตํ  ปุริสํ  ราควราคินํ

                  ตาทิสํ  ตาต  มา  เสวิ  นิมฺมนุสฺสมฺปิ เจ  สิยา.

 

                  ลูกเอ๋ย  คนมีจิตเหมือนน้ำย้อมขมิ้น  กลับกลอกเหมือนลิงรักง่ายหน่ายเร็ว  เจ้าอย่าคบหาคนเช่นนั้นเลย  แม้ว่าแผ่นดินจะไร้มนุษย์ก็ตาม.

เขียน 24 Aug 2012 @ 16:54 () แก้ไข 28 Aug 2012 @ 14:40, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่ว่ากาลไหนๆ ความเป็น "ผู้มีวิชาความรู้กับการเป็นพระราชา" ย่อมจะไม่เสมอเหมือนกัน  พระราชาย่อมได้รับการยกย่องนับถือเฉพาะในประเทศของตน  แต่ผู้มีวิชาความรู้ย่อมได้รับการยอย่องนับถือในที่ทั่วไป.


 ขอยคุณบท ความดีดีมีคุณภาพนี้นะคะ