อนุทินล่าสุด


ลูกสายลม
เขียนเมื่อ

เพียงแต่คิดในกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก จึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทำด้วยกายและวาจา ฉะนั้น เราจึงควรคิดว่า คนอื่นเบียดเบียน เราก็จักไม่เบียดเบียน.

เราไม่ควรอาฆาตหรือเสียใจ เพราะมีผู้อื่นด่า ไม่ชื่นชมโสมนัส เพราะมีผู้อื่นศรทธาเคารพนับถือ.ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจนะครับ

ลูกสายลม
เขียนเมื่อ

เก็บตกจากพระไตรปิฎก

กษัตริย์เป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้ถือโคตร แต่บุคคลผู้มีวิชาความรู้และความประพฤตินั้น เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์

บุุคคลชื่อว่าอาบน้ำแล้วด้วยการอาบน้ำภาย

แม่น้ำต่าง ๆ ที่มีชื่อนั้น ไม่สามรถทำให้คนพาลบริสุทธิ์ได้ แต่ถ้าไม่ทำความชั่วก็จะไปสู่แม่น้ำ...ทำไม แม้น้ำที่เราดื่มก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำอยู่แล้วความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ลูกสายลม
เขียนเมื่อ

                                  เก็บตกจากรอยถัก


จงขยันในกิจการที่ควรปฏิบัติ

จงรักษาในกิจการที่ควรรักษา

จงอดทนในกิจการที่เราทำ

จงทำให้กิจการที่ถูกต้อง


มนุษย์เหมือนใบไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงฉันใด

จิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงได้ฉันนั้น

 ความเห็น (2)

ดีจังคะ คัดลอกมาจากที่ไหน หรือว่าเขียนเองคะ ชอบมากค่ะ

ลูกสายลม
เขียนเมื่อ

                                เก็บตกจากคติธรรม


                วิทฺวตฺตวํ  จ  นฺฤปตฺวํ  จ  ไนว  ตุลฺยํ  กทาจน

                สฺวเทเศ  ปูชฺยเต  ราชา  วิทฺวานฺ  สรฺวตฺร  ปูชฺยเต.

 

               ไม่ว่ากาลไหนๆ ความเป็นผู้มีวิชาความรู้  กับการเป็นพระราชาย่อมจะไม่เสมอเหมือนกัน  พระราชาย่อมได้รับการยกย่องนับถือเฉพาะในประเทศของตน  แต่ผู้มีวิชาความรู้ย่อมได้รับการยอย่องนับถือในที่ทั่วไป.

 

                  หลิทฺทราคํ  กปิจิตฺตํ  ปุริสํ  ราควราคินํ

                  ตาทิสํ  ตาต  มา  เสวิ  นิมฺมนุสฺสมฺปิ เจ  สิยา.

 

                  ลูกเอ๋ย  คนมีจิตเหมือนน้ำย้อมขมิ้น  กลับกลอกเหมือนลิงรักง่ายหน่ายเร็ว  เจ้าอย่าคบหาคนเช่นนั้นเลย  แม้ว่าแผ่นดินจะไร้มนุษย์ก็ตาม.ความเห็น (1)

ไม่ว่ากาลไหนๆ ความเป็น "ผู้มีวิชาความรู้กับการเป็นพระราชา" ย่อมจะไม่เสมอเหมือนกัน  พระราชาย่อมได้รับการยกย่องนับถือเฉพาะในประเทศของตน  แต่ผู้มีวิชาความรู้ย่อมได้รับการยอย่องนับถือในที่ทั่วไป.


 ขอยคุณบท ความดีดีมีคุณภาพนี้นะคะลูกสายลม
เขียนเมื่อ

ชีวิตจะดีงาม  ถ้าทุกคนมีเมตตา

ชีวิตจะสดใส  ถ้าทุกคนรู้จักให้อภัย

ชีวิตจะเป็นสุข  ถ้าทุกคนรู้จักความทุกข์

ชีวิตจะปลอดภัย  ถ้าทุกคนไม่ประมาท

 

ความสุขของทุกคนไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายของเรา

แต่ความสุขของทุกคนนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของเรานั่นเองความเห็น (2)

ชอบมากๆ เลยค่ะ


ชีวิตจะดีงาม  ถ้าทุกคน...มีเมตตา

ชีวิตจะสดใส  ถ้าทุกคน...รู้จักให้อภัย

ชีวิตจะเป็นสุข  ถ้าทุกคน...รู้จักความทุกข์

ชีวิตจะปลอดภัย  ถ้าทุกคน...ไม่ประมาท 


ขอบคุณ บทกลอน...ดีดีมีคุณภาพที่ "สอนใจ"


  

กลอนที่เขียนมา..ใช้ได้ครับ.ยกเว้นบรรทัดสุดท้าย..ที่ว่า " ถ้าทุกคนไม่ประมาทโลกเราถ้าไม่มีคนประมาทจริงๆล่ะก็ พวกแรกที่ตกงานคือ บรรดามูลนิธิต่างๆ..ตามด้วยพนักงานร.พ.ในห้องฉุกเฉิน..อีกมากครับ ฯ แต่ต้องไม่พร้อมใจกันประมาท..เพราะอาจฉิบหายได้..มิได้หยาบคายหรอกครับต้องการให้คล้องและจองกัน.เท่านั้นเอง.

* ถ้าประมาทมักเป็นเช่นนี้..ดูแล้วจะเพิ่มความระมัดระวังหรือไม่ ?ก็ตามใจน๊ะ !

 

 

ลูกสายลม
เขียนเมื่อ

วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เริ่มลองผิดลองถูกกับการใช้งาน GotoKnow ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร  ขอบคุณครับความเห็น (2)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี