อนุทิน 112167 - ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

วันนี้ได้มีโอกาสใส่บาตรหน้าบ้านกับแม่ ซึ่งนานแล้วที่เราชาวพุทธไม่มีโอกาสธำรงวัฒนธรรมนี้ ภาพของชาวบ้านที่รอกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งล้วนเป็นสุภาพสตรี ทั้งสาวมากสาวน้อย เตรียมอาหารวางไว้บนโต๊ะข้างหน้าบ้าน

ภาพพระภิกษุสงฆ์ที่เดินจากวัดมาระยะทางหนึ่งกิโลเมตร เดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ

ช่างเป็นภาพน่าดูในยามเช้าที่อากาศมีหมอกควันเล็กน้อย

สีของจีวรพระที่ค่อยๆผ่านหมอกควันเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยจรรโลงใจไทยพุทธในจังหวัดชายแดนใต้

เราสามารถปฎิบัติศาสนกิจ ด้วยความช่วยเหลือของคนกลุ่มหนึ่ง

ภาพทหารที่คอยอารักขาอย่างเข้มงวด...คือสัญลักษณ์ที่บอกให้เราระแวดระวังภัย

แม้จะสุขใจ แต่ก็อย่าประมาท

เป็นสัจธรรม ปรัชญาชีวิตที่สอนให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดีแท้

เขียน 15 Aug 2012 @ 20:41 () แก้ไข 15 Aug 2012 @ 20:46, ()


ความเห็น (0)