อนุทิน 111663 - อ.นุ

อ.นุ

สีลธรรมจากไปนานจนสะกดไม่ถูก... อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

เขียน 04 Aug 2012 @ 00:46 () แก้ไข 04 Aug 2012 @ 09:01, ()


ความเห็น (2)

อรุณสวัสดิ์รับพุทธรรม นำใจสุขผ่องใสไร้ราคีค่ะ..

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ครับคุณครูพี่ใหญ่Blank ขอบพระคุณครับผม