อนุทิน 111663 - อ.นุ

  ติดต่อ

สีลธรรมจากไปนานจนสะกดไม่ถูก... อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

อรุณสวัสดิ์รับพุทธรรม นำใจสุขผ่องใสไร้ราคีค่ะ..

อรุณสวัสดิ์ครับคุณครูพี่ใหญ่Blank ขอบพระคุณครับผม