อนุทิน #111663

สีลธรรมจากไปนานจนสะกดไม่ถูก... อาจารย์พุทธทาสภิกขุ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

อรุณสวัสดิ์รับพุทธรรม นำใจสุขผ่องใสไร้ราคีค่ะ..

อรุณสวัสดิ์ครับคุณครูพี่ใหญ่Blank ขอบพระคุณครับผม