อนุทิน 111570 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

  ติดต่อ

     วันนี้ที่ ๑ สิงหาคม ๕๕ ไปให้ข้อคิดสตรีพะเยา งานวันสตรีไทย ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น ๕ มีสตรีพะเยาเข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน พร้อมกับให้ศีล-พร เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนสตรีเมืองพะเยาต่อไป

 

     สตรี ควรมีสติ มีพฤติกรรมทางกายที่สง่างาม มีวาจาที่เปล่งออกมาที่จับใจ และมีอารมณ์ภายในใจที่มั่นคง สามารถดำรงตนในท่ามกลางวิกฤติต่าง ๆ ได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)