อนุทิน 110651 - Archanwell

Archanwell
นศ.ที่ลงสิทธิมนุษยชนตอนภาคฤดูร้อนคะ คะแนนสอบปรนัยออกมาแล้วค่ะ คะแนนสูงสุด 90 คะแนน คะแนนต่ำสุด (เฉพาะผู้เข้าสอบ) 58 คะแนนจำนวนผู้ขาดสอบ 3 คน
เขียน 11 Jul 2012 @ 17:01 ()


ความเห็น (0)