อนุทิน 110483 - namsha

namsha

๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ : ก่อนเข้าประชุมประจำเดือน  ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันก่อน  ปีนี้ไม่คะยั้นคะยอ  ใครอยากฉีดก็ฉีดให้  ใครไม่อยากฉีดก็ไม่ฉีด  

                     

เขียน 07 Jul 2012 @ 23:57 () แก้ไข 07 Jul 2012 @ 23:57, ()


ความเห็น (0)