อนุทิน 110401 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๘๗๘|

"เศษเสี้ยวของเวลา"

...

เราชื่นชมสิ่งดีตามความคิด
เราชื่นชมชีวิตในความหลัง
เราชื่นชมคนอื่นอย่างจริงจัง
เราชื่นชมคนที่ฟังเราคนเดียว

เราทุกข์ตรมจากคนคิดไม่เหมือน
เราแช่เชือนความจริงที่ลดเลี้ยว
เราเลือกหลอกตัวเองอยู่ผู้เดียว
เราจึงเป็นแค่เศษเสี้ยวของเวลา

...

(ตอบไว้ในบันทึก เปรียบเทียบที่แตกต่าง ของอาจารย์ ...ปริม pirimarj...)

เขียน 06 Jul 2012 @ 08:46 () แก้ไข 06 Jul 2012 @ 08:47, ()


ความเห็น (0)