อนุทิน 110327 - หนูรี

หนูรี

"ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล

ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน

ทรงห่วงกังวลดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล้า" ....

เขียน 04 Jul 2012 @ 19:56 () แก้ไข 04 Jul 2012 @ 22:20, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล

ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน

ทรงห่วงกังวลดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล้า

 

ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพง ทรงสู้ดั้นด้น

 

ถึงกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา

 

ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา

 

ทรงแผ่ เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ 

 

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง

 

ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดังร่มโพธิ์ใหญ่

 

พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล

 

ข้าบาท ภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี 

 

เหนือยิ่ง สิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง

 

เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี

 

ชาวไทยแหนหวง ยิ่งกว่าดวงชีวี

 

แม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลี ขอพลีชีพแทน 

 

เพลง ...ล้นเกล้าเผ่าไทยพลง ล้นเกล้าเผ่าไทย

สายัณห์ สัญญา (2519)

 

คำร้อง ทำนอง ชลธี ธารทอง


.............. 

ขอทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

.........

 

ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่

ขอบคุณค่ะ อ.วัต