อนุทิน 110186 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นกรรมการคัดเลือกผู้กระทำความดีตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

เขียน 30 Jun 2012 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)