อนุทิน #109624

วันนี้ได้เสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา " classstart.org " ให้อาจารย์ในกระบวนวิชา นวัตกรรมทางหลักสูตรการสอน อยากเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้เพราะเห็นว่าเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต เกิดทักษะกระบวนการใหม่ในห้องนี้มากมาย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

โห ทันสมัยขึ้นมาทันที ;)...