อนุทิน 109461 - namsha

namsha

       ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  "อาสาสมัครจิตอาสา" ของจังหวัดสระบุรี  ประจำปี ๒๕๕๕  และ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูจิตอาสา  ซึ่งอาสาสมัครจิตอาสาโรงพยาบาล  และ รพ.สต. มาจากคนหลายวัยและหลากหลายวิชาชีพ  แต่ส่วนใหญ่เริ่มมาจากผู้สูงอายุ...และประทับใจกับข้อคิดของพระอาจารย์ประเวศ  

ให้ก่อนกิน  รักษาศีลก่อนไป  ทำใจก่อนนอน

และการสร้างอาสาสมัครพุทธศาสนา (อพศ) ของพระมหาคมกริช ที่สร้างจากเด็กในพื้นที่ของอำเภอวังม่วง พระอาจารย์ให้แง่คิดว่าอยากให้คนเป็นคนดีทั้งแผ่นจึงเริ่มสร้างฐานจากเด็ก โดยเน้นที่ดีก่อนเก่งเหมือนคำที่พระอาจารย์บอกว่า

สร้างให้ดี  จะมีสุข  แล้วปลุกให้เก่ง

                       

                       

                       

                                         

เขียน 13 Jun 2012 @ 01:20 () แก้ไข 14 Jun 2012 @ 10:29, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ