อนุทิน 10936 - นาง ลักษมี สารบรรณ

วันนี้เดิน walk round คลินิกอายุรกรรม คลินิกยังยุ่งเหมือนเดิม คนไข้ดูเหมือนจะหนักขึ้นกว่าเดิมทุกวัน คนไข้นอนเปลนอนมากขึ้น ทำให้พื้นที่แออัดมาก  ต้องให้ออกซิเจนถังเล็กกันหลายคน มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายเพื่อไปเอกซเรย์ ต้องเสียเวลารอเพื่อ safety ของผู้ป่วย อาจต้องมีการทบทวนเรื่องเครื่องมือที่จำเป็นร่วมกันระหว่าง chest-med , Gen-med, hemato-med เรื่องความต้องการใช้ออกซิเจนถังเล็ก  คนไข้ซับซ้อนแพทย์ต้องใช้เวลาตรวจนานขึ้น  ทำให้คนไข้ที่นัดไว้ไม่ได้ตรวจตามนัด

เขียน 11 Jun 2008 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)