อนุทิน 109240 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"คนมองเห็นโลก" เเละ "คนมองโลกเป็น" นั้นแตกต่างกัน... สุขก็ต่างกัน

เขียน 08 Jun 2012 @ 00:07 () แก้ไข 08 Jun 2012 @ 05:32, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีความสุขที่สมบูรณ์ ต้องมองให้เห็นและมองให้เป็น ขอบคุณค่ะคุณเอก