อนุทิน 109019 - Archanwell

  ติดต่อ

แต่การสมรส/ความสัมพันธ์ทางครอบครัว/การรับบุตรบุญธรรม/การหย่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชน เป็นไปตามธรรมชาติ รัฐมิอาจแสดงอำนาจอธิปไตยในเรื่องนี้
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)