อนุทิน 109019 - Archanwell

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แต่การสมรส/ความสัมพันธ์ทางครอบครัว/การรับบุตรบุญธรรม/การหย่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชน เป็นไปตามธรรมชาติ รัฐมิอาจแสดงอำนาจอธิปไตยในเรื่องนี้

เขียน 31 May 2012 @ 20:02 () แก้ไข 03 Jun 2012 @ 10:58, ()


ความเห็น (0)