อนุทิน #109018

การจดทะเบียนครอบครัวจึงเป็นเรื่องตามกฎหมายมหาชนย่อมตกอยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนของรัฐคู่กรณี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น แม้มีลักษณะระหว่างประเทศ
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)