อนุทิน 108962 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ปัญหาทุกปัญหาในโลกนี้ ต้องแก้ที่ตัวเราก่อน

เพราะถ้าแม้แต่ตัวเราที่ "รับ" และ "รู้" ปัญหา ยังไม่แก้ แล้วจะหวังให้คนที่ยังไม่ "รับรู้" ปัญหา มาแก้ จะเป็นไปได้อย่างไร

เรื่องนี้จึงเชื่อมโยงกับหลัก "การพึ่งตนเอง" อันเป็นพุทธสุภาษิตบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผมคิดอย่างนี้ เข้าใจอย่างนี้ และพยายามทำอย่างนี้ มาตลอดชีวิตของผมครับ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

อาจารย์เป็นครูสุดยอดในความคิดผมครับ เเละได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์หลายครั้งยิ่งรู้สึกว่า การพึ่งตนเองสำคัญที่สุดครับ