อนุทิน 108868 - คนถางทาง

การช้กใบให้เรือเสียเป็นบุญอันประเสิรฐ หากเรือกำลังแล่นเข้าชนหินโสโครก

...คนถางทาง

เขียน 30 May 2012 @ 22:35 () แก้ไข 02 Jun 2012 @ 23:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สมัยนี้เขาไม่ชักใบ เขาชักเก้าอี้ เริ่มกันที่ตัวเดียวก่อน 555