อนุทิน 108868 - คนถางทาง

  ติดต่อ

การช้กใบให้เรือเสียเป็นบุญอันประเสิรฐ หากเรือกำลังแล่นเข้าชนหินโสโครก

...คนถางทาง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สมัยนี้เขาไม่ชักใบ เขาชักเก้าอี้ เริ่มกันที่ตัวเดียวก่อน 555